Smart change. Delivered.

Produktová nabídka

Manažerské poradenství

Poskytujeme komplexní manažerské poradenství založené na dlouhodobých zkušenostech z liniového i projektového řízení napříč obory.

Open

Poskytujeme poradenské služby mířené na pomoc společnostem které:​

Těmto firmám pomůžeme definovat hmatatelné cíle digitální transformace a především jich dosáhnout.

Rozšířená realita

Stále hledáme nové příležitosti pro zlepšování firemních procesů a proto vidíme obrovský potenciál pro rozšíření produktů využívajících této technologie pro zvýšení prodejů, snížení nákladů na školení či vývoj produktů, zlepšení kvality podpory zákazníků apod.

Technologie →
Open

1.
Jsme partnerem globálního leadera, společnosti PTC, při prodeji a nasazení AR aplikací na podporu procesů:

2.
Klíčové kompetence zahrnují:

Tvorba digitálního dvojčete

Poskytujeme služby vytvoření digitálního obrazu reálného prostředí (digitální dvojče) jako základ pro zákaznické AR projekty, převodu reálného prostoru do přesného 2D nebo 3D datového modelu nebo čistě pro 3D vizualizaci firemních prostor.

3D modely →
Open

Pokročilé technologie snímání 3D prostoru umožňují vytvoření digitálního modelu fyzického prostředí (digitálního dvojčete). Následně je tento model:

Vytvoření digitálního dvojčete je prvním krokem pro realizaci většiny AR projektů: v digitalizovaném obrazu reálného prostředí následně probíhají např. výukové či simulační procesy.