Smart change. Delivered.

PTC

Technologie PTC pomáhají průmyslovým společnostem vytvářet jak interní hodnotu tak hodnotu pro zákazníky a v důsledku zlepšují svět kolem nás. Od vybavení nemocnic s vysokou spolehlivostí, přes skafandry s poloviční váhou bez snížené odolnosti až po udržitelné budovy a efektivnější výrobu - každé zlepšení, které je vznikne díky PTC technologiím, vytváří ze světa lepší místo. Kombinací produktů augmentované reality, průmyslového IoT, PLM a CAD řešení pomáhají PTC technologie zákazníkům vytvářet a dodávat nová, skvělá řešení v řadě průmyslových odvětví.

Za posledních 12 let bylo PTC jedinou společností, která byla (v rozsahu dodávaných technologií) konzistentně uváděna v nezávislých reportech jako technologický leader.

PTC JE PODLE ANALYTIKŮ TECHNOLOGICKÝM LEADREM V CELÉM PORTFOLIU

CAD

ISG

2020

Manufacturing Industry Services

Virtualization Solutions

PLM

FORRESTER

2021

The Forrester WaveTM: Product Lifecycle Management For Discrete Manufacturers

IIoT

GARTNER

2021

Magic Guadrant for Industrial IoT Platforms

AR

PAC

2021

PAC RADAR - AR Platforms for Connected Workers in Europe

PTC

Vuforia Studio

Vuforia Studio umožňuje vytvářet plnohodnotnou 3D AR zkušenost kombinací reálného prostředí, vizualizace CAD dat (např. použitého nástroje), reálných provozních dat (IoT) zařízení a augmentovaných pracovních instrukcí.

Výsledkem nasazení je:

Aplikace rozeznává tyto typy cílů:

Pro přístup k aplikacím se používá univerzální aplikace pro iOS/Android: PTC Vuforia View

Vuforia Studio →
PTC

Vuforia Expert Capture

Vuforia Expert Capture slouží k zachycení pracovního postupu a předání dalším pracovníkům pro účely školení nebo jako provozní instrukce. Pracovní postup je nejprve nasnímá prostřednictvím náhlavního zařízení (Hololens, Realwear). Následně se získané vstupu sestříhají a doplní o další augmentované instrukce. Výsledná aplikace je určena pro zobrazení s využitím náhlavního zařízení.

Klíové využití:

Hlavní přínosy:

Vuforia Expert Capture →
PTC

Vuforia Instruct

Vuforia Instruct je určena pro zefektivnění kontroly kvality ve výrobním procesu nebo při provozní kontrole zařízení. Základem pro tvorbu aplikace je 3D CAD model kontrolovaného zařízení nad kterým se vytvoří pracovní postupu prováděných kontrolních úkonů. Pracovník zaznamenává výsledek jednotlivých úkonů do online formuláře a data jsou tak kdykoliv k dispozici pro průběžné vyhodnocování a reporting.

Hlavní přínosy:

Vuforia Instruct →
PTC

Vuforia Engine

S využitím VU Engine vytváříme AR zákaznické aplikace na míru. Technologie Vuforia v tomto případě umožňuje rozeznávat okolní prostředí a obohacovat ho o digitální obsah.

Výsledkem je zákaznická aplikace pro Android/iOS/Windows dostupná pro mobilní telefony, tablety a náhlavní zařízení.

Aplikace rozeznává veškeré typy cílů tj:

Vuforia Engine →
PTC

Vuforia Chalk

Vuforia Chalk je kolaborativní řešení vzdálené podpory v reálném čase:

Hlavní vlastnosti:

Vuforia Chalk →
PTC

Spatial Toolbox

VU Spatial Toolbox představuje inovativní řešení pro optimalizaci interakce mezi člověkem a strojem v reálném prostředí:

Spatial Toolbox →