Smart change. Delivered.

PTC

Vuforia Expert Capture

Vuforia Expert Capture slouží k zachycení pracovního postupu a předání dalším pracovníkům pro účely školení nebo jako provozní instrukce. Pracovní postup je nejprve nasnímá prostřednictvím náhlavního zařízení (Hololens, Realwear). Následně se získané vstupu sestříhají a doplní o další augmentované instrukce. Výsledná aplikace je určena pro zobrazení s využitím náhlavního zařízení.

Klíové využití:

Hlavní přínosy: