Smart change. Delivered.

PTC

Vuforia Instruct

Vuforia Instruct je určena pro zefektivnění kontroly kvality ve výrobním procesu nebo při provozní kontrole zařízení. Základem pro tvorbu aplikace je 3D CAD model kontrolovaného zařízení nad kterým se vytvoří pracovní postupu prováděných kontrolních úkonů. Pracovník zaznamenává výsledek jednotlivých úkonů do online formuláře a data jsou tak kdykoliv k dispozici pro průběžné vyhodnocování a reporting.

Hlavní přínosy: