Smart change. Delivered.

PTC

Vuforia Studio

Vuforia Studio umožňuje vytvářet plnohodnotnou 3D AR zkušenost kombinací reálného prostředí, vizualizace CAD dat (např. použitého nástroje), reálných provozních dat (IoT) zařízení a augmentovaných pracovních instrukcí.

Výsledkem nasazení je:

Aplikace rozeznává tyto typy cílů:

Pro přístup k aplikacím se používá univerzální aplikace pro iOS/Android: PTC Vuforia View