PTC Codebeamer

Správa životního cyklu produktů a aplikací (ALM)

Zavedení ALM nástrojů má pozitivní dopad na následující oblasti:

 • čas:
  • zkrácení doby uvedení na trh zlepšením spolupráce všech interních útvarů i externích partnerů
  • efektivní správa požadavků a kontrola změnového řízení snižuje rizika změn v pozdních fázích vývoje
  • ve fázi implementace jsou podporovány metodiky agilního, waterfall i hybridního vývoje
 • náklady:
  • podpora identifikace nejefektivnějších alternativ řešení splňujících požadavky na produkt a jeho vlastnosti
  • zlepšená efektivita procesu definice a správy požadavků ve fázi návrhu snižuje náklady na produkt
  • výsledně vyšší kvalita produktu vede k nižším nákladům v důsledku odstranění problémů s kvalitou
 • kvalita:
  • zlepšená komunikace o požadavcích a průběžná validace požadavků má pozitivní dopad na kvalitu výrobků
  • správné řízení ve fázi vývoje a testování vede ke splnění všech typů požadavků
 • výnosy:
  • výrobky, které splňují požadavky zákazníků mají větší šanci dosáhnout vyššího podílu na trhu a tím zvýšení výnosů
 • urychlení softwarových inovací:
  • kritický faktor pro firmy, které používají software k odlišení svých produktů v rychle se rozvíjejících odvětvích tím, že propojí ALM se svými vývojovými platformami
 • zjednodušený audit souladu s předpisy a normami:
  • zapracování norem a regulatorních požadavků, např. ISO26262, 21 CFR Part 11 a DO-178C do všech fází vývoje produktu vede k průběžnému dodržování externích požadavků
  • zjednodušuje a automatizuje přípravu auditů
Codebeamer
Codebeamer

Codebeamer je platforma pro správu životního cyklu aplikací (ALM) pro pokročilý vývoj produktů a softwaru. Tato otevřená platforma rozšiřuje funkce ALM o možnosti konfigurace produktových řad a poskytuje jedinečnou konfigurovatelnost pro složité procesy.

Codebeamer nabízí jedinečné digitální pracovní postupy pro společný vývoj, efektivitu při navrhování produktů při dodržování odvětvových norem a předpisů. Umožňuje propojení všech vývojových nástrojů a slouží jako integrované vývojové centrum pro všechny týmy. Snadno se přizpůsobí specifickým inženýrským potřebám a automatizuje řízení procesů v souladu s regulativy.

Vedoucí globální firmy si Codebeamer oblíbili pro jeho škálovatelnost na podnikové úrovni, vysokou dostupnost a výkon, uživatelskou jednoduchost a rychlou konfiguraci procesních a schvalovacích postupů v souladu s interními i externími potřebami.

Klíčové funkce ALM Codebeamer

 1. správa požadavků, jejich validace a řízení změn
 2. řízení rizik
 3. řízení kvality
 4. integrované řízení testů
 5. řízení životního cyklu produktu od sběru požadavků, přes návrh produktu, jeho vývoj a následný provoz
 6. podpora flexibilních metodik vývoje (agilní, waterfall, SAFE, Scrum, LESS nebo hybridní)
 7. flexibilní možnosti nasazení (on-prem, privátní cloud)
 8. možnosti reportování a vizualizace, včetně Kanban reportů pro agilní vývoj
 9. integrace s běžnými vývojovými nástroji (GitHub, Jira, Jenkins) a otevřené API rozhraní
 10. vysoce škálovatelná, moderní architektura pro rychlou implementace nástroje, snadné nastavení a nízká křivka učení, která zajišťuje rychlé dosažení přínosů
 11. podpora průmyslových předpisů (mj. ASPICE, ISO26262, MDU, 21 CFR Part 11, GAMP 5 a DO-178C)