Rozšířená realita

Technologie PTC pomáhají průmyslovým společnostem vytvářet jak interní hodnotu tak hodnotu pro zákazníky a v důsledku zlepšují svět kolem nás. Od vybavení nemocnic s vysokou spolehlivostí, přes skafandry s poloviční váhou bez snížené odolnosti až po udržitelné budovy a efektivnější výrobu - každé zlepšení, které je vznikne díky PTC technologiím, vytváří ze světa lepší místo. Kombinací produktů augmentované reality, průmyslového IoT, PLM a CAD řešení pomáhají PTC technologie zákazníkům vytvářet a dodávat nová, skvělá řešení v řadě průmyslových odvětví.

Za posledních 12 let bylo PTC jedinou společností, která byla (v rozsahu dodávaných technologií) konzistentně uváděna v nezávislých reportech jako technologický leader.

PTC

Technologický leader v celém portfoliu

ISG
ISG

Manufacturing Industry Services Virtualization Solutions

2020

FORRESTER
FORESTER

The Forrester Wave™: Product Lifecycle Management For Discrete Manufacturers

2021

Gartner
Gartner

Magic Guadrant for Industrial IoT Platforms

2021

teknowlogy
teknowlogy

PAC RADAR - AR Platforms for Connected Workers in Europe

2021

Vuforia Studio umožňuje vytvářet plnohodnotnou 3D AR zkušenost kombinací reálného prostředí, vizualizace CAD dat (např. použitého nástroje), reálných provozních dat (IoT) zařízení a augmentovaných pracovních instrukcí.

Výsledkem nasazení je:

 • zvýšená produktivita pracovníků a jejich větší pocit uspokojení z práce
 • snížení chybovosti, zmetkovosti, odstávek a pracovních úrazů
 • zlepšení kvality výrobků a získání kompetitivní výhody ve srovnání s konkurencí

Aplikace rozeznává tyto typy cílů:

 • prostorové cíle (např. Area Targets)
 • 3D modely
 • zákaznické značky (VU Mark, QR kód)

Pro přístup k aplikacím se používá univerzální aplikace pro iOS/Android: PTC Vuforia View.

Vuforia Expert Capture slouží k zachycení pracovního postupu a předání dalším pracovníkům pro účely školení nebo jako provozní instrukce. Pracovní postup je nejprve nasnímá prostřednictvím náhlavního zařízení (Hololens, Realwear). Následně se získané vstupu sestříhají a doplní o další augmentované instrukce. Výsledná aplikace je určena pro zobrazení s využitím náhlavního zařízení.

Klíčové využití:

 • tvorba 3D školicích materiálů pro zaškolení v reálném prostředí
 • zachycení klíčových provozních postupů tak, aby je možné provádět kdykoliv a kýmkoli

Hlavní přínosy:

 • zrychlení a zlevnění školicího cyklu
 • snížení chybovosti ve výrobním procesu
 • zkrácení doby odstávek (plánovaných i neplánovaných)
 • zvýšení bezpečnosti práce
 • snížení závislosti na klíčových expertech

Vuforia Instruct je určena pro zefektivnění kontroly kvality ve výrobním procesu nebo při provozní kontrole zařízení. Základem pro tvorbu aplikace je 3D CAD model kontrolovaného zařízení nad kterým se vytvoří pracovní postupu prováděných kontrolních úkonů. Pracovník zaznamenává výsledek jednotlivých úkonů do online formuláře a data jsou tak kdykoliv k dispozici pro průběžné vyhodnocování a reporting.

Hlavní přínosy:

 • zrychlení inspekčních úkonů v průběhu nebo na konci výrobního procesu
 • zvýšení bezpečnosti práce
 • on-line data pro zlepšování výrobního procesu

S využitím VU Engine vytváříme AR zákaznické aplikace na míru. Technologie Vuforia v tomto případě umožňuje rozeznávat okolní prostředí a obohacovat ho o digitální obsah.

Výsledkem je zákaznická aplikace pro Android/iOS/Windows dostupná pro mobilní telefony, tablety a náhlavní zařízení.

Aplikace rozeznává veškeré typy cílů:

 • reálné prostředí (Area Targets, Ground Planes)
 • obrázky (images)
 • balení tj. krabice, lahve (multitargets, cylinder targets)
 • objekty (skenované) nebo 3D modely
 • zákaznické značky (VU Mark)

Vuforia Chalk je kolaborativní řešení vzdálené podpory v reálném čase:

 • zkracuje dobu řešení servisního zásahu
 • rozšiřuje možnosti řešení při závadě, výpadku
 • snižuje náklady na podporu na místě ze strany klíčových expertů
 • snižuje dobu odstávek a související náklady

Hlavní vlastnosti:

 • efektivní vzdálená podpora přes mobil, tablet nebo PC
 • kombinuje živé video, audio a anotace ve sdíleném náhledu
 • zaměří v prostoru reálné předměty a umožňuje k nim fixovat anotace
 • expert navádí pracovníka v místě zásahu pomocí nákresů a šipek
 • průběh zásahu je dokumentován formou závěrečného shrnutí
 • podporuje multisession tj. možnost on-line kooperace více pracovníků

Vuforia Spatial Toolbox představuje inovativní řešení pro optimalizaci interakce mezi člověkem a strojem v reálném prostředí:

 • nabízí předprogamované prvky (ovladače, dashboardy apod.) pro ovládání zařízení a jeho monitorování
 • využívá nástrojů prostorového programování (spatial computing) na úpravy chování zařízení (např. přesného pohybu robota v prostoru)